Location: Начало

Начало


              Така казва Господ:


                                         "И защо Ме зовете: Господи, Господи!
                                           а не вършите това, което казвам?..."
                                                                     Лука 6:46"...Ето, ръката на Господа
не се е скъсила
та да не може да спаси,
Нито ухото Му затъпяло
та да не може да чува;

Но вашите беззакония
са ви отлъчили от Бога ви,
И вашите грехове
са скрили лицето Му от вас,
та не ще да чува.

Защото ръцете ви
са осквернени от кръв,
И пръстите ви от беззаконие;
Устните ви говорят лъжи;
езикът ви мърмори нечестие.

Никой не изкарва праведна призовка
и никой не съди по истината;
Уповават на суетата и говорят лъжи;
Зачеват злоби и раждат беззаконие..."Исая 59:1-4;